OS1: Creșterea gradului de participare pentru 664 elevi din județele Neamț și Suceava, din care 56 cu cerințe educaționale speciale (CES), și scăderea riscului de abandon școlar pentru 608, pe durata a 3 ani, prin implementarea unui model integrat de pedagogie experiențială axat pe implicare, dezvoltare personală și incluziune, în cele 11 comunități sprijinite.

OS2:  Implementarea unui model nou de pedagogie experiențială axat pe dezvoltarea prin participare, prin activități integrate de consiliere și formare pentru 170 de profesori și experți educaționali și pentru 150 de părinți, pe o durată de 3 ani, în cele 11 comunități sprijinite.

OS3: schimbarea percepției cu privire la actul educațional în cele 11 comunități sprijinite prin implementarea unei abordări incluzive axată pe angajarea individului în actul educațional, prin valorizarea personală a procesului de educație, abordare pedagogică experiențială  pusă în practică prin implicarea concomitentă a celor 664 elevi, 320 membri din GT (grupul țintă) secundar în activități cu întreaga comunitate educațională, la nivelul celor 11 școli, pe durata a 3 ani cu integrarea expertizei specifice a partenerului norvegian.