Granturile Norvegiene

Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și Sudul Europei și statele baltice.

Aceste mecanisme de finanțare sunt stabilite în baza Acordului privind Spațiul Economic European, ce reunește statele membre UE și Islanda, Liechtenstein și Norvegia ca parteneri egali pe piața internă.

În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 2014 și €2,8 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021.Granturile SEE sunt finanțate în comun de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003.

Fondurile sunt distribuite pe programe de finanțare, încadrate în sectoarele prioritare specifice și domeniile, obiectivele  și rezultatele așteptate stabilite cu fiecare stat beneficiar în parte.

Mai multe detalii despre Granturile Norvegiene și rezultatele obținute sunt disponibile la www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org și data.eeagrants.org.

Granturile SEE și Norvegiene în România

Cooperarea dintre România și țările Spațiului Economic European (SEE) a început ca urmare a aderării la Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007, România devenind parte contractantă la Acordul privind SEE în data de 25 iulie 2007.

Astfel, România a beneficiat de o alocare de 906 mil. euro, pentru trei perioade de finanțare:

 • perioada 2007-2009 – 98,5 milioane de euro, prin care au fost finanțate 69 de proiecte în domenii precum protecția mediului, sănătate, patrimoniu cultural și o rată de absorbție de 88%.
 • perioada 2009-2014 – 305,95 milioane euro, prin care au fost finanțate 830 de proiecte în 22 de programe de finanțare, încheiate în decembrie 2017. Mai multe detalii privind rezultatele obținute sunt prezentate aici.
 • perioada 2014-2021 – 502 milioane euro alocate către 12 programe de finanțare (în curs de derulare).

Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021

În baza Memorandumurilor de înțelegere semnate la data de 13 octombrie 2016 între Guvernul României și Statele donatoare, în perioada 2018-2024 vor fi finanțate proiecte în cadrul celor 12 programe de finanțare stabilite, în domeniile:

 • dezvoltare locală, reducerea sărăciei, incluziunea romilor, copii și tineri în situații de risc, drepturile omului
 • energie regenerabilă, eficiență energetică, securitate energetică
 • dezvoltarea afacerilor, inovare și IMM
 • sănătate publică
 • cercetare
 • patrimoniu cultural, antreprenoriat cultural și cooperare culturală
 • justiție, servicii corecționale, combaterea violenței domestice și de gen
 • afaceri interne, cooperare polițienească și combaterea criminalității
 • educație, burse, ucenicie și antreprenoriat pentru tineri
 • dialog social și muncă decentă
 • cetățenie activă – societate civilă
 • mediu și schimbări climatice

Totodată, Fondul pentru relații bilaterale va finanța inițiative de dezvoltare a relațiilor bilaterale între statele donatoare și România.

Gestionarea Granturilor SEE și Norvegiene

Punctul național de contact (National Focal Point)

 • Entitate responsabilă la nivel național pentru coordonarea generală a Programelor, implementarea Memorandumurilor de Înțelegere și îndeplinirea rezultatelor.
 • Desemnat în cadrul Direcției Generale Mecanisme și Instrumente Financiare Europene Nerambursabile (DGMIFEN) din Ministerul Fondurilor Europene.

Operatorii de program

 • Instituții sau autorități publice responsabile pentru pregătirea și implementarea Programelor, respectiv organizarea apelurilor de proiecte, semnarea contractelor de finanțare, verificarea corectitudinii implementării proiectelor, efectuarea plăților, monitorizarea proiectelor și a rezultatelor.
 • Sunt desemnați în cadrul autorităților publice din domeniul programului sau a altor organizații relevante.

Partenerii de program din statele donatoare

 • Instituții sau autorități publice din Norvegia, Islanda sau Liechtenstein implicate, alături de Operatorii de Program, în pregătirea și derularea programelor, precum și sprijinirea dezvoltării de parteneriate la nivelul proiectelor între organizații din România și statele donatoare.

Organizații internaționale partenere

 • Organizații internaționale (precum Consiliul Europei) implicate, alături de Operatorii de Program, în pregătirea și derularea programelor.

Fondul Român de Dezvoltare Socială

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) este un organism de interes public înființat de Guvernul României prin Legea nr. 129/1998 care a administrat scheme de grant și programe cu finanțare internațională nerambursabilă adresate grupurilor dezavantajate și comunităților sărace și izolate, și a participat la implementarea efectivă a unor proiecte de interes național, sectorial și local.

Domeniile principale pe care le vizează activitatea FRDS:

 • incluziune socială (cu accent pe comunitățile de romi)
 • dezvoltare socio-economică
 • egalitate de șanse
 • combaterea sărăciei
 • dezvoltare comunitară
 • educație

Funcționând sub deviza „O organizaţie pentru oameni şi problemele lor”, FRDS are drept misiune sprijinirea dezvoltării durabile a comunităţilor sărace şi a altor categorii vulnerabile din România, prin promovarea şi suportul acordat iniţiativelor locale orientate către binele comun, identificate, înaintate şi realizate în mod participativ, prin implicarea comunităţii.

Obiectivul strategic al FRDS este realizarea unei schimbări de atitudine şi mentalitate pe multiple planuri (individual şi instituţional, local şi naţional) prin demonstrarea faptului că acolo unde există voinţa în rezolvarea unei probleme, există şi soluţii în acest sens.

Considerăm că adaptarea la contextul socio-economic şi cultural actual, astfel încât să continuăm a rămâne o organizaţie eficientă care să servească interesului public prin transferul de cunoştinţe şi experienţa în domeniul dezvoltării sociale şi pentru incluziunea socială.