Obiectivul general al proiectului este creșterea gradului de participare la procesul educațional și a incluzilunii sociale pentru un număr de 664 copii și tineri aflați în risc de părăsire timpurie a școlii sau cu CES (cerințe educaționale speciale), prin promovarea unei abordări pedagogice experiențiale inovative. Proiectul propune un model incluziv bazat pe principiul participării tuturor și are în vedere pregătirea unui număr de 170 profesori și experți educaționali.