Grupuri țintă secundare

1) 150 de părinți/tutori și membri ai familiilor copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale.

Părinții și tutorii din această categorie vor fi selectați pornind de la comunitățile educaționale de proveniență a copiilor și tinerilor din grupul țintă (GT) principal. UAT-urile de proveniență sunt Piatra Neamț, Vânători-Neamț, Broșteni Suceava.

Considerăm că părinții au un impact fundamental asupra integrării sociale și educaționale a copiilor, pe termen lung. Selecția acestora se va face având în vedere asigurarea șanselor egale de participare, a transparenței și a disponibilității. Selecția se va realiza astfel încât să fie acoperite toate clasele de proveniență GT principal. În plus, în afară de cei 150 de părinți ai copiilor din GT principal, proiectul va selecta și părinți ai copiilor fără vulnerabilități din clasele de proveniență GT principal. Aceștia vor participa împreună cu ceilalți părinți la activitățile de consiliere și comunicare pentru a asimila și valoriza importanța unui sistem de educație incluziv.

Selecția părinților va avea în vedere și posibilitatea implicării acestora în acțiuni de multiplicare și diseminare a rezultatelor.

2) 150 de persoane ce fac parte din personalul din educație (personal didactic, personal didactic auxiliar, cadre manageriale și personal administrativ, consilieri școlari ș.a), care lucrează cu copiii și tinerii din grupurile țintă principale.

Profesorii, cadrele manageriale, consilierii școlari și alte categorii de experți educaționali din GT secundar vor fi selectați din aceleași comunități educaționale ca și GT principal. În plus, în această categorie vor putea participa și experți educaționali din alte școli cu vulnerabilități similare din arealul de intervenție al proiectului, care doresc să implementeze un sistem educațional incluziv în școlile lor.

Această categorie de GT reprezintă un punct central în abordarea pe care o propunem pentru că o bună implicare, formare și motivare a acestora va conduce în mod direct la multiplicarea rezultatelor și la impactul pe termen lung al proiectului.

Metodologia de selecție a acestor experți educaționali se va face pe baza principiilor de egalitate de șanse și transparență. Se vor selecta în primul rând profesorii din școlile participante și apoi profesorii proveniți din alte școli din județele Neamț și Suceava.  Se vor selecta cu preponderență profesori cu un grad crescut de disponibilitate și dorința de a se implica pe termen lung în promovarea unui sistem de educație incluzivă reală.

3) 20 profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale, care furnizează servicii copiilor și tinerilor din grupurile țintă principale.

În această categorie vor fi incluși experți sociali care lucrează în mod direct în special cu copiii și tinerii aflați în abandon școlar și care au vulnerabilități sociale. Acești experți contribuie nu doar la înțelegerea corectă a întregului context ce influențează accesul la educație dar și la conștientizarea importanței educației, în comunitățile unde lucrează.

Se vor avea în vedere experți din comunitățile rurale unde membri GT principal locuiesc, selectați conform principiilor de egalitate de șanse și transparență. Criteriile de selecție au în vedere disponibilitatea și motivația precum și legăturile cu comunitățile de proveniență a GT principal.