Grupurile țintă principale sunt:

1) 608 copii și tineri în situații de risc de abandon școlar/ părăsire timpurie a școlii, cu vârste între 3 și 24 ani, din care 456 sunt din mediul rural.

Copiii și tinerii în risc de abandon școlar vor fi selectați din 11 unități școlare în care proiectul se va derula și anume:

 • Liceul Tehnologic Economic – Administrativ Piatra Neamț, Județul Neamț
 • Colegiul Tehnic de Transporturi Piatra Neamț, Județul Neamț
 • Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț, Județul Neamț
 • Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț, Județul Neamț
 • Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra Neamț , Județul Neamț
 • Colegiul Tehnic Forestier Piatra Neamț, Județul Neamț
 • Scoala Gimnazială Nr. 5 Piatra Neamț, Județul Neamț
 • Scoala Gimnazială Nr. 8 Piatra Neamț, Județul Neamț
 • Scoala Gimnazială Nr. 11 Piatra Neamț, Județul Neamț
 • Liceul cu program sportiv Piatra Neamț , Județul Neamț
 • Liceul Tehnologic “Nicolae Nanu” Broșteni, Județul Suceava

Categoria de vârstă a copiilor este de 12-19 ani, aceștia locuind în mediul rural în proporție de 75%.  Principalele vulnerabilități care conduc la riscul de abandon școlar sunt absenteism accentuat, o rată mică de participare reală la actul educațional, statut socio-economic scăzut al familiei de proveniență, mai ales în zonele rurale, etnie romă, unul sau ambii părinți plecați în străinătate pentru a munci, familii monoparentale sau dezorganizate și cu mulți copii, copii cu măsură de protecție, alte vulnerabilități semnificative cu rezultate similare.

Copiii și tinerii din această categorie sunt înscriși la o formă de învățământ, au număr crescut de absențe și sunt în risc de abandon școlar.

Metodologia de selecție a acestei categorii de grup țintă (GT) are în vedere următoarele principii:

 • egalitatea de șanse
 • transparența
 • utilizarea potențialului de dezvoltare individual

Într-o primă etapă selecția unităților școlare s-a făcut prin implicarea Promotorului de Proiect (PP) și a partenerilor (P1). Au fost alese unități școlare colaboratoare unde absenteismul reprezintă un fenomen semnificativ în rândul elevilor și unde riscul de abandon școlar este crescut.

La nivelul fiecărei școli participante se va constiui un grup de selecție format din reprezentați PP, P1, profesori, experți educaționali sau sociali. Grupul va implementa metodologia de selecție a copiilor și tinerilor participanți la proiect având în vedere criteriul impactului maxim.

Criteriile de selecție se vor suprapune peste vulnerabilitățile mai sus enumerate.

 

2) 56 copii și tineri cu cerințe educaționale speciale, cu vârste între 3 și 24 ani, din care 42 sunt din mediul rural

Copiii și tinerii cu cerințe educaționale speciale (CES), vor fi selectați din 3 unități școlare în care proiectul se va derula și anume:

 • Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau” Vânători-Neamț, Județul Neamț
 • Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Piatra Neamț , Județul Neamț
 • Liceul Tehnologic “Nicolae Nanu” Brosteni, Județul Suceava

Categoria de vârstă a copiilor este de 12-19 ani, aceștia locuind în mediul rural în proporție de 75%.

Categoriile de vulnerabilități ale acestor copii și tineri sunt: copii și tineri cu cerințe educaționale speciale care au certificate de orientare școlară și profesională și copii și tineri cu CES care nu au asemenea certificate. Acești copii sunt înmatriculați într-o școală de masă.

Metodologia de selecție a acestei categorii de GT are în vedre următoarele principii:

 • egalitatea de șanse
 • transparența
 • utilizarea potențialului de dezvoltare individual

Într-o primă etapă seelcția unităților școlare s-a făcut prin implicarea PP și P1. Au fost alese unități școlare colaboratoare unde există copii și tineri cu CES care participă la procesul educațional de masă.

La nivelul fiecărei școli participante se va constiui un grup de selecție format din reprezentați ai PP, P1, profesori, experți educaționali sau sociali. Grupul va implementa metodologia de selecție a copiilor și tinerilor participanți la proiect având în vedere criteriul impactului maxim.

Criteriile de selecție se vor suprapune peste vulnerabilitățile mai sus enumerate. În cazul copiilor cu CES se va evalua tipul de cerințe speciale pe care aceștia le au pentru a identifica gradul de participare pe care acești copii îl pot avea și impactul generat.