Proiectul ”Pedagogie Experiențială” propune o abordare inovativă cu privire la procesul educațional și a incluziunii sociale. Realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț,  Fundația Scrimă pentru Toți din București și Newschool AS din Norvegia și cu sprijinul a 11 școli și licee din județele Neamț și Suceava, proiectul va fi implementat în 11 comunități educaționale în care se regăsesc copii cu CES (cerințe educaționale speciale) și în care se manifestă fenomenul absenteismului.

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 931.851 euro oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului “Dezvoltare locală”. Obiectivul proiectului este creșterea participării la procesul educațional pentru 608 copii în risc de abandon școlar și 56 cu CES prin implicarea acestora în activități de sprijin bazate pe principiul pedagogiei experiențiale. Proiectul vizează totodată formarea unui număr de 170 profesori și experți educaționali și sociali și consilierea unui număr de 150 părinți pentru conștientizarea, asimilarea și implicarea reală în promovarea educației incluzive prin expunere la programe special proiectate de partenerii români și de partenerul norvegian, entitate cu expertiză în educația de acest fel. Perioada de implementare este de trei ani.

Pentru a crește impactul la nivelul întregii comunități educaționale, Proiectul Pedagogie Experiențială propune o metodă prin care activitățile se vor desfășura bilateral, prin implicarea directă a partenerilor români și norvegieni. Astfel, vor avea loc activități de consiliere pentru profesori și părinți în sesiuni individuale și de grup, ateliere motivaționale pentru copiii cu vulnerabilități, iar pentru promovarea modelului educațional interactiv și integrativ, vor fi efectuate workshopuri cu experții în educație, dar și schimburi de experiență între experții norvegieni și cei români.